Naša činnosť je zameraná

na poskytovanie ekonomických služieb ( audit, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, personalistika firiem, ekonomické poradenstvo, vyhotovenie podnikateľských plánov, zakladanie firiem, sprostredkovanie obchodu a iné).

Tieto služby poskytujeme od roku 1992, oprávnenie na audítorskú činnosť máme od roku 1995. Naše súčasné portfólio tvorí viac ako 200 spoločností, pre ktoré spracovávame účtovníctvo, personalistiku a mzdovú agendu. Ďalšou súčasťou nášho portfólia je aj audit účtovných uzávierok. Taktiež spolupracujeme s daňovými poradcami, advokátmi, prekladateľmi a inými odborníkmi z rôznych odvetví. Komunikujeme aj v anglickom, nemeckom a rumunskom jazyku.

Našim cieľom je poskytnúť Vám všetky informácie spojené so správnym ekonomickým chovaním sa v súlade s platnou legislatívou. Chceme Vás odbremeniť od starostí s vedením účtovníctva, výkazníctva a všetkého ostatného, čo je s tým spojené, poskytnúť Vám potrebné podklady k riadeniu vašej činnosti. Najdôležitejšie pre nás je dať Vám istotu, že Vaše účtovníctvo je prehľadné, korektné, bez významných nesprávností a môže Vám poskytnúť v reálnom čase potrebné údaje pre Vaše obchodné rozhodnutia, a ktoré obstojí pri rôznych kontrolách zo strany štátnych a iných oprávnených inštitúcií.

“The Great Depression, like most other periods of severe unemployment, was produced by government mismanagement rather than by any inherent instability of the private economy.”

Ing. Nicoleta Zelenická